IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Ciljevi

Ispis PDF
Naši ciljevi su:
  • Primjena novih tehnologija u struci
  • Promocija i zaštita struke (zakonodavstvo, standardizacija struke i kontrola kvaliteta)
  • Zaštita kulturnog nasljeđa BiH u skladu sa međunarodnim standardima
  • Slobodan pristup informacijama
  • Razvoj savremenog informacijskog društva u BiH
  • Saradnja i partnerstvo (sa vladinim i poslovnim sektorom, drugim kulturnim i informacionim institucijama i td.), lokalna, regionalna i međunarodna strukovna saradnja
  • Promocija, usvajanje i implementacija međunarodnih standarda, te kontinuirano praćenje njihove primjene
  • Kontinuirana edukacija članova i korisnika
  • Izdavanje stručne literature

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida