IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

BAM 2014

BAM 2014

Ispis PDF

8. međunarodna konferencija

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

KVALITET USLUGA I STANDARDI

Sarajevo, Gazi Husrev-begova biblioteka, 10.10.2014. godine

Travnik, Zavičajni muzej, 11.10.2014. godine

ORGANIZATOR

Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa

SUORGANIZATORI

Arhivističko udruženje BiH, Bibliotečko-informacioni centar Ekonomskog fakulteta UNSA, Biblioteka Sarajeva, Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, Gazi Husrev-begova biblioteka, ICOM BiH, Muzej Hercegovine Mostar, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Narodna biblioteka Mostar, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta UNSA i Zavičajni muzej Travnik.

PARTNERI KONFERENCIJE

bhtelecom 

embassylogo

Ambasada SAD

KONFERENCIJU PODRŽALO

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

SPONZORI

ebscopublishinmikroinfokod

Više...

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida