IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

BAM konferencija 2013

Ispis PDF
bam2013p

7. međunarodna konferencija 
Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

PROAKTIVNE OBRAZOVNE INSTITUCIJE – MJESTO CJELOŽIVOTNOG UČENJA U DIGITALNOM DOBU 

Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 18.10.2013.
Mostar, Narodna biblioteka Mostar i Muzej Hercegovine, 19.10.2013. 

Program; SažeciZaključci i preporuke

Suorganizatori; Partneri, sponzori i donatori;

Upute autori(ca)ma za Zbornik radova BAM 2013

18. oktobar 2013.

Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Registracija učesnika/ca

08:30 – 09:00

Otvaranje, umjetnička numera i dobrodošlica

09:00 – 10:00

Umjetnička numera, gitara, Đani Šehu (docent, Muzička akademija Sarajevo)

Dobrodošlica, Ismet Ovčina (direktor, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH)

Pozdravna riječ, Damir Mašić (ministar, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke)

Amra Rešidbegović (Asocijacija BAM): Biblioteke: mjesto učenja

Pauza

10:15 – 11:20 

Sesija I

10:15 – 11:20

Tatjana Aparac-Jelušić (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvatska): Teorijska ishodišta za proučavanje međuodnosa baštinskih ustanova (PPT)

Tatjana Brzulović Stanisavljević (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Srbija): Autorstvo od Marsijala do Zakerberga (PPT)

Boža Janžekovič (Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija): Razvoj informatičke pismenosti u Univerzitetskoj knjižnici Maribor i prezentacija modela educiranja korisnika

Pauza za posterska izlaganja

11:20 – 11:30

Sesija II

11:30 – 12:30

Enes Kujundžić (Filozofski fakultet u Zenici, BiH): Obnova Vijećnice i re-konstitucija njenih dragocjenih bibliotečkih kolekcija

Milica Karapandžić (Narodni muzej Niš, Srbija): Konstituisanje muzeologije: prikaz problema određenja sadržaja i raspona (PPT)

Beba E. Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, BiH): Cjeloživotno učenje informacijskih stručnjaka / bibliotekara i informacijska pismenost (PPT)

Pauza

12:30 – 12:40

Sesija III

12:40 – 13:40

Narcisa Rastoder (Bibliotečko-informacioni centar Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, BiH): Nova uloga fakultetskih biblioteka u visokom školstvu (PPT)

Tanja Bratina Grmek (Kosovelova knjižnica Sežana, Slovenija): Magajnova bralna značka za osobe s posebnim potrebama u Kosovelovi knjižnici Sežana 

Alma Mešić (Filozofski fakultet UNSA, BiH):Informacijsko opismenjavanje posjetilaca muzeja: „čitanje muzejskog objekta“ kao način usvajanja znanja (PPT)

Promocija Zbornika radova BAM 2011 

13:40 – 14:00

Ručak

14:00 – 15:00

Radionica

15:00– 16:00

Emina Resić (Ekonomski fakultet UNSA): Statistika i biblioteke (PPT)


19. oktobar 2013.

Mostar, Narodna biblioteka Mostar i Muzej Hercegovine Mostar

Polazak u Mostar

08:00

Sesija IV

11:00 –12:00

Dobrodošlica i riječ domaćina

Fuada Muslić, Alma Zolota (Univerzitet u Sarajevu, Rektorat, BiH): Univerzitet u Sarajevu i Tempus projekt "Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana" (PPT)

Enisa Žunić (NUB „Derviš Sušić“ Tuzla): Znanje i informacije u Biblioteci kao proizvođač kulturnog sadržaja

Mirjana Nešić (Beogradska politehnika, Srbija): Podizanje nivoa informacione pismenosti, sa primerom Beogradske politehnike (PPT)

Diskusija, Zaključci i preporuke BAM 2013

12:00 –12:30

Posterska izlaganja

Alma Mešić (Filozofski fakultet u Sarajevu): Egalitarizam : kako i zašto biblioteke, muzeji i arhivi trebaju promovirati važnost postojanja alternativnih modela zaštite intelektualnog vlasništva (Poster prezentacija)

Danica Otašević (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Srbija): Internet na točkovima (Poster prezentacija)

Anesa Šošević (Treća gimnazija, BiH): Cjeloživotno učenje školskog bibliotekara u informacijskoj dobi (Poster prezentacija)

Biserka Sabljaković (Bibliotečko-informacioni centar Ekonomskog fakulteta UNSA, BiH): Fakultetska biblioteka i prevencija plagijarizma (Poster prezentacija)

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida