IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

BAM konferencija 2012

Ispis PDF

bam2012
6. međunarodna konferencija

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja 

UPRAVLJANJE ZNANJEM 

Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 5. oktobar 2012.
Tuzla, Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", 6. oktobar 2012. godine

Program konferencije; Sažeci; Zaključci i preporuke

Suorganizatori; Partneri, sponzori i donatori; Fotografije sa skupa

Upute autori(ca)ma za Zbornik radova BAM 2012

PARTNER KONFERENCIJE

telecom_novi2012

SPONZORI

 EBSCO Publishing

Info Kod

KONFERENCIJU PODRŽALI

Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo  

Informacije za učesnike izvan Sarajeva

Preporuka za smještaj: Hotel Kovači

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida